Władze Oddziału Katowice Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP


Prezes

                  Beata Kaczmarek

Wiceprezes

                  Stefan Jastrzębski

Wiceprezes

                  Feliks Żogała 

Sekretarz

                  Bartłomiej Cetera

Skarbnik

                  Anna Radomska

Członek Zarządu

                  Andrzej Pakura 

Członek Zarządu  
   
                  Waldemar Walkiewicz

Komisja Rewizyjna:

Piotr Kubala - przewodniczący
Bogdan Grajner
Jadwiga Piotrowska  
 
Sąd koleżenski:

Agnieszka Miszczyk - przewodnicząca
Izabela Nowakowska - Żmuda
Marek Pawełczyk